Den 31/3 föddes valparna 1 tik och 4 hanar. Alla är black and tan.

3 dygn gamla!

5 veckor gamla.